x

Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZARZADZANIE I NADZOROWANIE WDRAŻANIA ZIT

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny za usługę polegającą na zarządzaniu i nadzorowaniu wdrażania ZIT Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Termin składania ofert do dnia 20.12.2023 r.  do godziny 10.00.

Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZARZADZANIE PROJEKTEM

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny za usługę polegającą na zarządzaniu projektem pn. „Opracowanie i przygotowanie strategii terytorialnej ZIT dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Termin składania ofert do dnia 23.12.2022 do godziny 10.00.

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 2 - OOŚ

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny za usługę dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia postępowania w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dla projektu strategii ZIT dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2022-2027 oraz opracowania założeń do strategii terytorialnej ZIT dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2022-2027, stanowiących kluczowe elementy dokumentu końcowego.

Termin składania ofert do dnia 21.10.2022 do godziny 10.00.

czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania z dnia 11.10.2022 r.

Zamawiający, Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny z siedzibą przy ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z dnia 11.10.2022 r. na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dla projektu strategii ZIT dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2022-2027 oraz opracowanie założeń do strategii terytorialnej ZIT dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2022-2027, stanowiących kluczowe elementy dokumentu końcowego.

 

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a informacja o nim zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia.

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny za usługę dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia postępowania w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dla projektu strategii ZIT dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2022-2027 oraz opracowania założeń do strategii terytorialnej ZIT dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2022-2027, stanowiących kluczowe elementy dokumentu końcowego.


czytaj więcej
Fundusze Europejskie
wróć na gorę