x

Zapytanie ofertowe

2022-10-11
< wróć do aktualności

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny za usługę dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia postępowania w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dla projektu strategii ZIT dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2022-2027 oraz opracowania założeń do strategii terytorialnej ZIT dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2022-2027, stanowiących kluczowe elementy dokumentu końcowego.
Fundusze Europejskie
wróć na gorę