x

Władze

Organami Stowarzyszenia Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego (POF) są Walne Zebranie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.


Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia i w jego skład wchodzą Wójtowie, Burmistrzowie oraz Starostowie z wszystkich gmin i powiatów tworzących POF.


Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
W skład Zarządu Stowarzyszenia Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą:
Prezes Zarządu:
Tomasz Filar – Zastępca Burmistrza Zakopanego
I Wiceprezes Zarządu:
Grzegorz Watycha – Burmistrza Miasta Nowy Targ
II Wiceprezes Zarządu:
Maria Kuruc - Zastępca Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska
Członkowie Zarządu:
Marcin Ratułowski – Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec
Rafał Szkaradziński - Wójt Gminy Szaflary


Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego:
Anita Żegleń - Wójt Gminy Poronin
Leszek Świeder - Burmistrz Rabki-Zdroju
Jakub Jamróz - Wójt Gminy Łapsze Niżne

Fundusze Europejskie
wróć na gorę