x
Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej
Dwór w Łopusznej
Nowy Targ - Panorama miasta
Rabka Zdrój tężnia solankowa

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny obejmuje 13 samorządów z terenu Podhala: Miasto Nowy Targ, Miasto Zakopane, Gminę Biały Dunajec, Gminę Bukowina Tatrzańska, Gminę Kościelisko, Gminę Poronin, Gminę Czarny Dunajec, Gminę Łapsze Niżne, Gminę Nowy Targ, Gminę Rabka-Zdrój, Gminę Szaflary oraz Powiat Nowotarski i Powiat Tatrzański. Stowarzyszenie zostało powołane 10 grudnia 2021 roku, a jego siedziba mieści się w Nowym Targu. Jednym z głównych celów jego powstania jest realizacja zintegrowanych projektów, które będą przyczyniać się do rozwiązania wspólnych problemów obszaru objętego ZIT.


ZIT oznacza Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Jest to unijny instrument, wspierający rozwój terytorialny, który jest skierowany do konkretnych obszarów tworzonych przez większe miasta i przyległe gminy (tzw. miejskich obszarów funkcjonalnych). Na terenie Małopolski wyznaczono 6 miejskich obszarów funkcjonalnych, które zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa powinny być objęte instrument ZIT. Wśród nich znalazł się ZIT Podhale, który obejmuje obszar funkcjonalny wokół dwóch miast: Nowego Targu i Zakopanego. Rozwój obu miast jest ściśle powiązany z rozwojem sąsiednich gmin powiązanych z nimi funkcjonalnie. Instrument ZIT umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przekłada się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.


Członkowie stowarzyszenia

Fundusze Europejskie
wróć na gorę