x

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZARZADZANIE PROJEKTEM

2022-12-20
< wróć do aktualności

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny za usługę polegającą na zarządzaniu projektem pn. „Opracowanie i przygotowanie strategii terytorialnej ZIT dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Termin składania ofert do dnia 23.12.2022 do godziny 10.00.


Fundusze Europejskie
wróć na gorę