x

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania z dnia 11.10.2022 r.

2022-10-17
< wróć do aktualności

Zamawiający, Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny z siedzibą przy ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z dnia 11.10.2022 r. na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dla projektu strategii ZIT dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2022-2027 oraz opracowanie założeń do strategii terytorialnej ZIT dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2022-2027, stanowiących kluczowe elementy dokumentu końcowego.

 

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a informacja o nim zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia.


Fundusze Europejskie
wróć na gorę