x

Zatwierdzenie sprawozdań

2024-04-11
< wróć do aktualności

W dniu 27 marca 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny, podczas którego zatwierdzono roczne sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Udzielono również absolutorium urzędującym członkom Zarządu Stowarzyszenia.Fundusze Europejskie
wróć na gorę