x

Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania

2023-05-01
< wróć do aktualności

W dniu 24 kwietnia 2023 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry" w Nowym Targu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.


Inicjatorem wspólnego spotkania członków Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny (POF) z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania (LGD) był Zarząd Stowarzyszenia POF. Jego celem było omówienie zakresów przygotowywanych przez LGD-y lokalnych strategii rozwoju oraz opracowywanej przez POF strategii ZIT, ze względu na fakt, że 9 samorządów tworzących POF jest również członkami wspomnianych Lokalnych Grup Działania. Podczas spotkania zaprezentowana została lista zadań, m. in. inwestycyjnych, „miękkich” oraz w obszarze kultury i turystki, które zaplanowano do realizacji w ramach strategii ZIT. Przedstawiciele Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w osobie Prezesa Pana Wojciecha Styrczuli oraz pani Joanny Filas przedstawili planowane przez ich stowarzyszenie kierunki działań w nowej perspektywie finansowej. Z ramienia Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy obecna była Pani Sylwia Krauzowicz, która poinformowała zebranych o założeniach ich dokumentu strategicznego.

Fundusze Europejskie
wróć na gorę