x

Przyjęcie Strategii ZIT Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego

2024-03-11
< wróć do aktualności

W dniu 7 marca 2024 r. przedstawiciele samorządów tworzących Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego jednogłośnie zatwierdzili dokument Strategii  terytorialnej ZIT na lata 2021-2027.


W prace nad dokumentem strategicznym, trwające od czerwca 2022 r., zaangażowano partnerów społeczno-gospodarczych z obszaru ZIT. W 2023 roku projekt dokumentu uzyskał pozytywną opinię Rady Doradczej złożonej z przedstawicieli organizacji społecznych z terenu Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument przeszedł również procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Dokument pełnić będzie rolę strategii terytorialnej umożliwiającej realizację wspólnych zadań w ramach Związku ZIT. Swoim zasięgiem obejmie następujące gminy tworzące Związek:

• gminy miejskie: Zakopane, Nowy Targ

• gminy miejsko-wiejskie: Rabka-Zdrój, Czarny Dunajec

• gminy wiejskie: Kościelisko, Poronin, Biały Dunajec, Szaflary, Nowy Targ, Łapsze Niżne, Bukowina Tatrzańska

Członkami Związku ZIT są również Powiaty: Nowotarski i Tatrzański

 

W dokumencie określono główne kierunki i cele współpracy, a także przedsięwzięcia przewidziane do realizacji o charakterze zintegrowanym, odpowiadające w sposób kompleksowy na potrzeby rozwojowe i problemy samorządów tworzących Związek ZIT. Dofinansowanie ich realizacji zapewnią środki finansowe przewidziane w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w wysokości ponad 38,5 mln euro. W ramach strategii ZIT zaplanowano realizację zadań m. in. w zakresie rozwoju zrównoważonej mobilności, edukacji zawodowej oraz edukacji włączającej i kompetencji kluczowych dzieci szkół podstawowych, a także turystyki. Łącznie w ramach Strategii ZIT POF przewiduje się do realizacji ponad 70 projektów.

 

Formalnie przyjęta Strategia ZIT Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego została złożona do zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Fundusze Europejskie
wróć na gorę