x

Strategii ZIT pozytywnie zaopiniowana

2024-07-03
< wróć do aktualności

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Podhalańskiego Obszaru Podhalańskiego na lata 2021-2027 otrzymała pozytywną opinię Zarządu Województwa Małopolskiego, który to na posiedzeniu w dniu  25 czerwca 2024 r. podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.


Strategia ZIT Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 to dokument o charakterze strategicznym i operacyjnym, umożliwiający wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz określający ramy realizacji planowanych przedsięwzięć.

Pozytywna opinia Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 umożliwia ubieganie się o dofinansowanie dla projektów ujętych w Strategii.

Fundusze Europejskie
wróć na gorę