x

Powołano Radę Doradczą ds. Strategii ZIT

2022-12-22
< wróć do aktualności

Mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii ZIT, wynikającą z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce, Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny powołało Radę Doradczą do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT.

Członkowie Rady zostali wybrani spośród kandydatów zgłoszonych w ramach otwartego naboru przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny w dniach 29.09.2022 r. -10.10.2022 r.Przy ich wyborze kierowano się kryteriami: doświadczenia w obszarach związanych ze Strategią ZIT oraz woli aktywnego udziału w pracach konsultacyjnych.


Rada jest organem konsultacyjno-opiniodawczym działającym przy Stowarzyszeniu Podhalański Obszar Funkcjonalny i składa się z przedstawicieli aktywnie działających na terenie podhalańskiego ZIT-u organizacji pozarządowych, a także partnerów społecznych i gospodarczych.


Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny w dniu 15 grudnia 2022 r. została podjęta uchwała powołująca Radę Doradczą w składzie przedstawionym w poniższym załączniku.

Fundusze Europejskie
wróć na gorę