x

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych w ramach Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego

2022-09-30
< wróć do aktualności

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny obejmuje 13 samorządów z terenu Podhala: Miasto Nowy Targ, Miasto Zakopane, Gminę Biały Dunajec, Gminę Bukowina Tatrzańska, Gminę Kościelisko, Gminę Poronin, Gminę Czarny Dunajec, Gminę Łapsze Niżne, Gminę Nowy Targ, Gminę Rabka-Zdrój, Gminę Szaflary oraz Powiat Nowotarski i Powiat Tatrzański. 


Stowarzyszenie przystąpiło do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Strategii ZIT)na lata 2022-2027, która umożliwi pozyskanie środków europejskich przeznaczonych na rozwój tego obszaru.

Celem prowadzonego naboru jest wyłonienie członków Rady Doradczej, która będzie stanowić ciało konsultacyjno-opiniodawcze Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii ZIT.

Rada Doradcza składa się z partnerów społeczno-gospodarczych, w szczególności  reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska, promowania włączenia społecznego, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji.

Zapraszamy do zgłaszania swojego akcesu do Rady Doradczej przedstawicieli organizacji prowadzących działalność na terenie Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego w obszarach tematycznych objętych Strategią ZIT.  Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów Strategii ZIT na etapie jej tworzenia oraz wdrażania. 


Nabór partnerów będzie trwał do dnia 10.10.2022r. Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (w formie skanu z oryginału) na adres e-mail: zit@euroregion-tatry.eu


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 18 266 99 81 lub poprzez adres e-mail: zit@euroregion-tatry.eu
Fundusze Europejskie
wróć na gorę