x

Inaguracyjne posiedzenie Rady Doradczej

2023-07-03
< wróć do aktualności

W dniu 30 czerwca 2023 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry" w Nowym Targu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Doradczej ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT.


Rada jest organem konsultacyjno-opiniodawczym w procesach związanych z opracowaniem, realizacją i monitorowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (Strategia ZIT). W skład Rady Doradczej ZIT wchodzi  8 przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego w obszarach rozwoju lokalnego, edukacji, turystyki i kultury, gospodarki, rynku pracy, środowiska oraz ochrony zdrowia i usług socjalnych. Aktywny udział przedstawicieli organizacji społecznych umożliwia przygotowanie Strategii ZIT w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami lokalnej społeczności.


Inauguracyjne spotkanie miało na celu zapoznanie członków Rady z głównymi założeniami Strategii ZIT Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.  W formie prezentacji multimedialnej przedstawiono im obszary wsparcia w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz zasady realizacji instrumentów terytorialnych. Omówiono również stan prac nad przygotowaniem Strategii ZIT, w tym propozycje projektów zintegrowanych. Podczas spotkania członkowie Rady wybrali również ze swojego grona Przewodniczącą - Ewę Piątkowska ze Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Lokalnych E7.

Fundusze Europejskie
wróć na gorę